Postdoctoral Research Fellow (PalestineFutures-research project) / Tutkijatohtori (PalestineFutures-tutkimushanke)

Postdoctoral Research Fellow (PalestineFutures-research project) / Tutkijatohtori (PalestineFutures-tutkimushanke)

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences create a unique environment for multidisciplinary, inspirational and high-impact research and education. Our universities community has its competitive edges in technology, health and society. Read more: www.tuni.fi/en

We are now looking for a Postdoctoral Research Fellow to carry out research in PalestineFutures research project. The fixed-term position is filled for 11 months, starting from the 1 October 2022

The Academy of Finland-funded project Present-futures in/of Palestine (PalestineFutures) studies formation of futures through ways in which ongoing developments overlap with various aspects of everyday life in the occupied Palestinian territories. Its main objective is to find ways of thinking Palestinian futures as they emerge on the ground, but also to think ways in which various anticipated, hoped and aspired futures operate as constitutive forces of the present.

Job Description

The postdoctoral research fellow will work with the part of the project that focuses on power relations and their entwining with how futures affect and become part of the everyday expectation horizons in occupied Palestinian territories. More specific research topics that the applicants need to explain further in their ‘Plan of intent’ can include, for instance, questions around infrastructural embodiments, mundane effects of planning, intimate politics of home/demolitions, or questions of affective futures. The position includes conducting postdoctoral level research, hence excellent knowledge on the relevant social science methods, participatory fieldwork practices, and methodological/conceptual debates in human/political geography (or other relevant field, such as anthropology, sociology, and political science) are key for a successful application. The duties also include participation in the activities of relevant research groups, Palestine Research Group (PRG) and Space and Political Research Group (SPARG), and limited amount of other project duties and teaching in English to be agreed upon separately (no more than 5% of annual work time). 

Requirements 

We are looking for candidates with a doctoral degree in human geography or other relevant fields in social sciences and humanities. Demonstrated research experience on Palestine in general, and on areas related to project themes in particular, are a key for a successful application. We welcome all relevant disciplinary backgrounds but consider knowledge on the fields closely associated with political geography an advantage. Postdoctoral researcher is expected to be able to conduct independent research, to publish in key international journals of relevant fields, but also to collaborate with other team members in conducting research, publications, and dissemination activities. 

Candidate’s own research plans and interests, as explicated in a Plan of intent, may include methodological and/or theoretical themes that complement or bring in new perspectives to above mentioned research themes, and the project in general. We expect candidates to demonstrate a strong level of motivation and commitment to PalestineFutures and a good level of English language. 

When evaluating candidates, we will consider the following criteria: 

  • The alignment of your research profile and ideas with the goals of the project. 
  • The feasibility of your Plan of intent and its potential from the point of view of the project themes relevant for the postdoctoral research fellow position. 
  • Your track record of international scholarly activity in relation to your current academic career phase. 

We Offer

The project is intended for any suitable candidate in their postdoctoral career phase. The postdoctoral research fellow will be hired for a fixed term of 11 months. The start date will be 1 October 2022. A trial period (half of the duration of employment) is applied in this position.

Post-doctoral Researcher is expected to devote most of their time to research, publishing and collaboration with other project members and international partners. The remaining work time will be devoted to other project/teaching activities to be agreed on separately. The salary for Postdoctoral Researchers will be based on the job demand level 5 of the salary system for teaching and research staff in use at the Tampere University and is typically around 3500€ per month. 

The applicants will be located to two relevant research groups, Palestine Research Group (PRG), and Space and Political Agency Research Group (SPARG) located in the Faculty of Management and Business. We have strong collaborative networks and offer great opportunities for researchers to develop their careers in a highly international environment.

We offer a wide range of staff benefits, such as occupational health care, flexible working hours, excellent sports facilities on campus and several restaurants and cafés on campus with staff discounts. Please read more about working at Tampere University.

How to Apply 

Please submit your application through our online recruitment system (see the link below). The closing date for applications is 18 August 2022 (at 23.59 EEST / 20.59 UTC). Please write your application and all accompanying documents in English.

The following documents must be attached (in PDF format) to the application:

  1. Motivation letter: short description of your relevant key strengths for the position and how they align with the goals and themes of the project (max. 1 page)
  2. Curriculum vitae (following TENK guidelines)
  3. List of publications (following Academy of Finland guidelines)
  4. Plan of intent: description of your (i) research ideas (theoretical, methodological, thematic) related to the project, and (ii) how you plan to implement them
  5. Recommendations (please add the contact info of max 2 references, no separate letters are   required). 

For more information about the position, please contact Academy Research Fellow, Mikko Joronen, mikko.joronen(at)tuni.fi. Please expect longer response times during the July. 

For more information about the application process, please contact HR Specialist Anni Zilliacus, anni.zilliacus(at)tuni.fi (available 27.6-7.7.2022 and 25.7-18.8.2022)

Please also note that LAURA-system support is not available during July.

****************************************************************************

Tutkijatohtori (PalestineFutures-tutkimushanke)

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Etsimme tutkijatohtoria 11 kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen PalestineFutures-tutkimushankkeeseen, alkaen 1.10.2022.

Suomen akatemian rahoittama hanke Palestiinan nyky-tulevaisuudet (PalestineFutures) tutkii tulevaisuuksien muotoutumista miehitetyillä palestiinalaisalueilla moninaisten kehityskulkujen ja jokapäiväisen elämän rajapintojen kautta lähestyen. Hankkeen tavoitteena on löytää tapoja ajatella Palestiinan tulevaisuuksia sitä käsin, miten ne muotoutuvat vallitsevissa nykykäytännöissä, kuten myös tarkastella tapoja, joilla ennakoidut, toivotut ja tavoitellut tulevaisuudet toimivat nykyisyyttä rakentavina tekijöinä. 

Tehtävänkuvaus

Tutkijatohtori työskentelee projektin valtasuhteita tarkastelevassa osiossa, joka pyrkii tutkimaan tapoja, joilla valtasuhteet tulevat osaksi jokapäiväisen elämän odotushorisontteja miehitetyillä palestiinalaisalueille. Tarkemmat tutkimusteemat, joita hakijoiden tulee avata hakemuksen liitteissä, voivat kiinnittyä muun muassa kysymyksiin infrastruktuurin kehollistumisista, suunnittelukäytäntöjen vaikutuksista jokapäiväiseen elämään, kotien purkupäätösten intiimistä politiikasta, tai kysymyksiin koskien affektiivisia tulevaisuuksia. Tehtävää määrittää tutkijatohtorin tasolla tehtävä tutkimus, näin ollen erinomaiset tiedot relevantteja yhteiskuntatieteellisiä tutkimusmenetelmiä, osallistuvia kenttätyökäytäntöjä, ja ihmis-/poliittisen maantieteen (tai muun relevantin tutkimusalan, kuten antropologian, sosiologian tai politiikan tutkimuksen) metodologis-käsitteellisiä keskusteluja koskien ovat keskeisiä menestyksekkään hakemuksen tekemiseksi. Tehtävään kuuluu myös aktiivinen osallistuminen SPARG- ja Palestine Research Group -tutkimusryhmien toimintaan, sekä muihin projektitehtäviin osallistuminen erikseen sovittavalla tavalla (kuitenkin korkeintaan 5 % työajasta). Tehtävä edellyttää hyvää englanninkielentaitoa ja kykyä julkaista englanniksi keskeisissä kansainvälisissä julkaisusarjoissa. 

Hakuohjeet

Lue tarkemmat tiedot tehtävästä ja hakuohjeet yllä olevasta englanninkielisestä ilmoituksesta.

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella englanniksi (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta).

Hakuaika tehtävään päättyy 18.8.2022 klo 23.59. 

Lisätietoja tehtävästä antaa Akatemiatutkija, Mikko Joronen, mikko.joronen(at)tuni.fi. Heinäkuun aikana vastausajat saattavat olla tavanomaista pidempiä. 

Lisätietoja hakuprosessista antaa HR Asiantuntija Anni Zilliacus, anni.zilliacus(at)tuni.fi (tavoitettavissa 27.6-7.7.2022 ja 25.7-18.8.2022). 

Huomioithan, ettei LAURA-rekrytointijärjestelmän tukea ole saatavilla heinäkuun aikana.

Hakuaika alkaa: 23.06.2022 11:00Hakuaika päättyy: 18.08.2022 23:59

Jaa ilmoitus